برنامه گروه A:

 

آدینه  21/10/1397

آقا طلا کوچصفهان - کوروش لاهیجان ساعت:15:30

کانون والیبال علیزاده خشکبیجار - وارنا شهر باران ساعت: 17:00


شنبه 22/10/1397

پسران آفتاب بندر کیاشهر - کوروش لاهیجان  ساعت: 15:30

کانون والیبال علیزاده خشکبیجار - آقا طلا کوچصفهان  ساعت: 17:00


یکشنبه 23/10/1397

وارنا شهرباران - آقا طلا کوچصفهان  ساعت: 15:30
پسران آفتاب بندر کیاشهر - کانون والیبال علیزاده خشکبیجار ساعت: 17:00

دوشنبه  24/10/1397

وارنا شهر باران - پسران آفتاب بندر کیاشهر ساعت: 15:30
کوروش لاهیجان - کانون والیبال علیزاده خشکبیجار ساعت 17:00

سه شنبه  25/10/1397

آقا طلا کوچصفهان - پسران آفتاب بندر کیاشهر ساعت: 15:30
کوروش لاهیجان - وارنا شهر باران ساعت: 17:00

 

سالن ورزشی تختی خشکبیجار

 

ادامه مطلب...

نمایش "لباسی برای مهمانی" با بازی مریم شعبانی هنرمند خشکبیجاری

نمایش "لباسی برای مهمانی" با بازی مریم شعبانی هنرمند خشکبیجاری

کارگروه فرهنگی هنری خشکبیجار تقدیم میکند: نمایش "لباسی برای مهمانی" با بازی مریم شعبانی هنرمند خشکبیجاریاز ۱۰ تا ۱۲ آبان در...

بررسی عملکرد صد روزه شورای شهر خشکبیجار "دوره پنجم"

بررسی عملکرد صد روزه شورای شهر خشکبیجار "دوره پنجم"

به نام یزدان با درود خدمت همشهریان محترم خشکبیجاری و همچنین همراهان رسانه خشکبیجارما و با عرض خوش آمدگویی به آقای...

عکسهای ارسالی کاربران

پذیرش آگهی09113492753

فرهنگی هنری

ورزشی